Aktiivista koiraharrastustoimintaa

Toimintavuosi 2017

Toimintasuunnitelma 1.1.2017 – 31.12.2017

Kivekon tavoite on järjestää innostavaa ja positiiviseen vahvistamiseen perustuvaa koirankoulutusta jäsenilleen. Näin koiran ja omistajan arki tulee helpommaksi ja koirasta tulee yhteiskuntakelpoinen. Tämän lisäksi järjestetään koko perheen tapahtumia ja luentoja liittyen koirien hoitoon, kasvatukseen ja koulutukseen.

Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö
Sääntömääräiset kokoukset järjestetään keväällä ja syksyllä Kivenlahdessa tai sen lähialueilla. Hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa, tarpeen mukaan.

Talous
Varojen keruu tapahtuu pääasiallisesti jäsenmaksuja ja kurssimaksuja keräämällä. Lisäksi varoja saadaan yksittäisistä tapahtumista kuten Match Showsta. Talousarvio määrittää talouden raamit, joita hallitus noudattaa. Taloudessa pyritään tarkkaan harkintaan.

Toiminta
Koulutukset
Jäsenistölle tarjotaan erilaisia koirien koulutuskursseja kurssipolkumme mukaisesti (pentukurssit, arkitottelevaisuus, hihnakäytös, toko). Lisäksi on mahdollisuus harrastaa agilityä ja rallitokoa ja kokeilla vaikkapa jäljestystä.
Mahdollisuuksien mukaan tuetaan taloudellisesti kouluttajien osallistumista asiantuntijaluennoille ym. koulutustilaisuuksiin. Tuen saaneilta edellytetään raportointia koulutuksen annista ja sitoutumista kouluttamiseen. Uusia kouluttajia pyritään saamaan.

Koirapuisto
Kivenlahden Koirakerho ry on ylläpitänyt Kivenlahdessa sijaitsevaa koirapuistoa, jossa myös suurin osa koulutuksista on toteutettu. Metron rakennustöiden vuoksi vanha koirapuisto on purettu ja toiminta on maaliskuusta 2015 alkaen toteutettu tilapäisessä koirapuistossa Kivenlahdessa. Syksyn 2016 aikana valmistuu uusi koirapuisto Kivenlahteen. Toiminta pyritään siirtämään sinne.

Muuta
Lisäksi järjestetään yksittäisiä tapahtumia esim. asiantuntijaluentoja tai tutustumiskäyntejä. Tavoitteena on kehittää myös nuorisotoimintaa.

Tiedottaminen
Tiedottamiseen käytetään koirakerhon jäsenille lähetettäviä jäsentiedotteita sekä kotisivuja. Lisäksi tiedottamiseen käytetään koirapuiston ilmoitustaulua silloin kun se on mahdollista.
Kursseista voidaan tiedottaa myös mm. lähialueiden koirapuistoissa, eläintarvike- ja ruokakaupoissa.
Sääntömääräiset kokousten kutsut lähetetään sähköpostitse (tai kirjeitse), kokouksesta ilmoitetaan myös nettisivuilla.