Aktiivista koiraharrastustoimintaa

Toimintavuosi 2018

KIVEKO

Toimintasuunnitelma 1.1.2018 – 31.12.2018

Kivekon tavoite on järjestää innostavaa ja positiiviseen vahvistamiseen perustuvaa koirankoulutusta jäsenilleen. Näin koiran ja omistajan arki tulee helpommaksi ja koirasta tulee yhteiskuntakelpoinen. Tämän lisäksi järjestetään koko perheen tapahtumia ja luentoja liittyen koirien hoitoon ja koulutukseen.

 Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö

Sääntömääräiset kokoukset järjestetään keväällä ja tarvittaessa syksyllä Kivenlahdessa tai sen lähialueilla. Hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa, tarpeen mukaan.

Talous

Varojen keruu tapahtuu pääasiallisesti jäsenmaksuja ja kurssimaksuja keräämällä. Lisäksi varoja saadaan yksittäisistä tapahtumista kuten Match Showsta. Talousarvio määrittää talouden raamit, joita hallitus noudattaa. Taloudessa pyritään tarkkaan harkintaan.

Toiminta

Koulutukset

Jäsenistölle tarjotaan monipuolisesti erilaisia koirien koulutuskursseja kurssipolkumme mukaisesti (pentukurssit, arkitottelevaisuus, hihnakäytös, toko, jäljestys). Lisäksi on mahdollisuus harrastaa agilityä ja rally-tokoa. Talvikaudella koulutuksia varten vuokrataan lämpimät sisätilat.

Mahdollisuuksien mukaan tuetaan taloudellisesti kouluttajien osallistumista asiantuntijaluennoille ym. koulutustilaisuuksiin. Tuen saaneilta edellytetään raportointia koulutuksen annista ja sitoutumista kouluttamiseen. Uusia kouluttajia pyritään saamaan.

Koirapuisto

Kivenlahden Koirakerho ry:n koulutuksista ym. tapahtumista suuri osa toteutuu Kivenlahdessa sijaitsevassa Ruukinmäen koirapuistossa. Kiveko osallistuu koirapuiston ylläpitoon mm. siivoamalla ja pitämällä ilmoitustaulut ajan tasalla. Kivekon kontti tarvikkeineen sijaitsee koirapuistossa. 

Muuta

Lisäksi järjestetään yksittäisiä tapahtumia esim. asiantuntijaluentoja tai tutustumiskäyntejä. Tavoitteena on kehittää myös nuorisotoimintaa.

Tiedottaminen

Tiedottamiseen käytetään koirakerhon jäsenille lähetettäviä jäsentiedotteita sekä kotisivuja, facebookia ja koirat.com sivustoa. Lisäksi tiedottamiseen käytetään koirapuiston ilmoitustaulua.

Kursseista voidaan tiedottaa myös mm. lähialueiden koirapuistoissa, eläintarvike- ja ruokakaupoissa.

Sääntömääräiset kokousten kutsut lähetetään sähköpostitse, kokouksesta ilmoitetaan myös nettisivuilla.