Aktiivista koiraharrastustoimintaa

Toimintasuunnitelma 2021

Toimintasuunnitelma 1.1.2021 – 31.12.2021
Kiveko tarjoaa koirille ja niiden omistajille monipuolista ja mielekästä positiiviseen vahvistamiseen perustuvaa koulutusta ilman kilpailuvelvollisuutta. Joukkoomme ovat tervetulleita kaikenrotuiset ja -ikäiset koirat aikaisempaan kokemukseen katsomatta. Kursseillamme on mahdollista verkostoitua muiden samanmielisten koiraharrastajien kanssa. Tämän lisäksi järjestetään koko perheen tapahtumia ja luentoja liittyen koirien hoitoon ja koulutukseen.

Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset järjestetään joko virtuaalisesti ja fyysesti erikseen sovittavalla aikataululla. Hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa tarpeen mukaan. Vuosikokous järjestetään keväisin helmi-maaliskuussa, jossa valitaan uusi hallitus kuluvalle tilikaudelle.
Jäsenistön määrä pyritään kasvattamaan maltillisesti tai minimissään säilyttämään edellisvuoden tasolla.

Talous
Varojen keruu tapahtuu pääasiallisesti jäsenmaksuja ja kurssimaksuja keräämällä. Lisäksi varoja saadaan yksittäisistä tapahtumista kuten mahdollisesta Match Showsta ja luennoista. Talousarvio määrittää talouden raamit, joita hallitus noudattaa. Taloudessa pyritään tarkkaan harkintaan. Hallitus käsittelee ja hyväksyy kaikki kulut mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

Toiminta
Koulutukset
Jäsenistölle tarjotaan monipuolisesti erilaisia koirien kursseja kurssipolkumme mukaisesti (pentukurssit, arkitottelevaisuus, ohituskoulu, hihnakäytös, rallytoko, agility, toko, jäljestys). Lajikohtaisissa kursseissa kuten agility ja rallytoko emme järjestä kursseja pitkälle edistyneille vaan pääpaino kurssitarjonnassa on alkeis- ja alkeisjatkotasolla. Talvikaudella koulutuksia varten vuokrataan lämpimät sisätilat Espoosta tai lähielueelta.
Mahdollisuuksien mukaan tuetaan kouluttajien osallistumista asiantuntijaluennoille, kursseille ja messuille jne. Jotta mahdollisestaan kouluttajien osaamisen päivittäminen. Tuen saaneilta edellytetään raportointia koulutuksen annista ja sitoutumista kouluttamiseen. Uusia kouluttajia pyritään saamaan mukaan toimintaan ja kouluttajille järjestään kouluttajatapaamisia yhteishengen ja taitojen kartuttamiseksi sekä kouluttajien vapaaehtoistyön arvostamiseksi.

Koirapuisto
Ruukinmäen koirapuiston ollessa remontissa, Kivekon tarvikekontti sijaitsee Ala-Soukan pallokentällä, jolla järjestetään agilitykurssit. Muut kurssit pidetään pääasiassa Marin pallokentällä Kivenlahden venesataman tuntumassa. Jäljestykseen perustuvat kurssit pidetään sopivaksi katsotulla metsäalueella erillisen sopimuksen mukaan.

Muuta
Syyskuulle 2021 on suunnitteilla Kiveko-leiri, jolla tarjotaan koulutusta ja mielekästä yhdessäoloa jäsenistölle ja ohjaajille.
Suosittuja laumakävelyitä tullaan jatkamaan Kivenlahdessa sekä keväällä että syksyllä.
Lisäksi järjestetään yksittäisiä tapahtumia esim. asiantuntijaluentoja tai tutustumiskäyntejä.

Tiedottaminen
Tiedottamiseen käytetään koirakerhon jäsenille lähetettäviä jäsentiedotteita sekä kotisivuja, facebookia ja koirat.com sivustoa.
Kursseista ja erikoistapahtumista voidaan tiedottaa myös mm. lähialueiden koirapuistoissa, eläintarvike- ja ruokakaupoissa.
Sääntömääräiset kokousten kutsut lähetetään sähköpostitse, kokouksesta ilmoitetaan myös nettisivuilla ja Facebook-sivulla.

Yritysyhteistyö
Kiveko on hankkinut muutamia yhteistyöyrityksiä, jotka tarjoavat yhdistyksen jäsenille alennuksia palveluksistaan vastineeksi näkyvyydestä tapahtumissa, Facebookissa ja Kivekon nettisivulla. Vuoden 2021 alussa yhteistyökumppaneitamme ovat Fiiniksi koirien kauneushoitola ja trimmaamo ja AlfaPET Eläinlääkärit Oy.

Muuta
Vuosi 2021 jatkuu erityisenä vuotena koronaviruspandemian vuoksi. Tämä tulee todennäköisesti vaikuttamaan kurssi- ja tapahtumatarjontaan. Yhdistys pyrkii tarjoamaan vaihtoehtoisia toiminta- ja osallistumistapoja kuten virtuaaliluentoja.