Toimintasuunnitelma

Kivenlahden Koirakerho ry (Kiveko)

 

Toimintasuunnitelma 1.1.2024 – 31.12.2024

Kiveko tarjoaa koirille ja niiden omistajille monipuolisia ja mielekkäitä tapahtumia kuten positiiviseen vahvistamiseen perustuvia koirakouluja ilman kilpailutavoitetta. Joukkoomme ovat tervetulleita kaikenrotuiset ja -ikäiset koirat aikaisempaan kokemukseen katsomatta. Kursseillamme tarjotaan matalan kynnyksen osallistumismahdollisuus eri lajeihin sekä mahdollista verkostoitua muiden samanmielisten koiraharrastajien kanssa. Järjestämme lisäksi koko perheen tapahtumia ja luentoja liittyen koirien hoitoon ja koulutukseen. Tavoitteenamme on auttaa jäseniämme vahvistamaan koiran kanssa yhteistyötä niin että arki on sujuvaa ja koiralla on riittävästi virikkeitä.

 

Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö 

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset järjestetään joko virtuaalisesti tai paikan päällä erikseen sovittuina ajankohtina. Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa sopimaan yhdistyksen toimintaan ja hallintoon liittyvistä toimenpiteistä. Jäsenistölle tarkoitettu vuosikokous järjestetään keväisin helmi-maaliskuussa, ja siinä sovitaan yhdistyksen sääntömääräisistä asioista kuten jäsenmaksuista ja toimintakauden hallituksen kokoonpanosta.

Jäsenistön määrä pyritään kasvattamaan maltillisesti tai minimissään säilyttämään edellisvuoden tasolla. 

 

Talous 

Varojen keruu tapahtuu pääasiallisesti jäsenmaksuja ja kurssimaksuja keräämällä. Lisäksi varoja saadaan yksittäisistä tapahtumista kuten Match Show- tai muista koiratapahtumista sekä  luennoista. Talousarvio määrittää talouden raamit, joita hallitus noudattaa. Taloudessa pyritään tarkkaan harkintaan. Hallitus käsittelee ja hyväksyy kaikki kulut etukäteen.

Yhdistys lahjoittaa, taloudellisen tilanteen niin salliessa, osan tuloistaan valittuun hyväntekeväisyyskohteeseen. Yhdistys tukee koirien hyvinvointia edistäviä organisaatioiden toimintaa. 

Toiminta 

  • Koulutukset

Jäsenistölle tarjotaan monipuolisesti erilaisia koirien kursseja kurssipolkumme mukaisesti, esimerkkinä pentu-, arkitottelevaisuus-, ohituskoulu-, hihnakäytös-, rally-toko-, agility-, toko- ja  jäljestyskurssit. Lajikohtaisissa kursseissa kuten agility ja rallytoko emme järjestä kursseja pitkälle edistyneille, vaan pääpaino kurssitarjonnassa on alkeis- ja alkeis-jatko tasolla. Talvikaudella koulutuksia varten vuokrataan lämpimät sisätilat Espoosta tai lähialueelta.

Tuemme kouluttajiemme osallistumista tilaisuuksiin joissa on mahdollisuus päivittää osaamistaan kurssiohjaajana ja sitä kautta tuoda uutta osaamista kerhon tarjontaan. Tällaisia tilaisuuksia ovat  asiantuntijaluennot, kurssit ja messut sekä oppimateriaalit. Tuen saaneilta edellytetään raportointia koulutuksen annista ja sitoutumista kouluttamiseen. Uusia kouluttajia rekrytoidaan toimintaan ja kouluttajille järjestetään ohjaajatapaamisia yhteishengen luomiseksi sekä taitojen kartuttamiseksi.

  • Koulutuspaikat

KIVEKO:n tarvikekontti sijaitsee Ala-Soukan pallokentällä (os. Alatörmä 1, Espoo), jolla järjestetään agilitykurssit ja muita kursseja. Joitakin kursseja pidetään Marin pallokentällä Kivenlahden venesataman tuntumassa tai muualla kurssitoimintaan soveltuvalla alueella. Jäljestyskurssit pidetään sopivalla metsäalueella. Talven kurssit pidetään sisätiloissa Espoossa tai lähialueella.

  • Muuta

Suosittuja laumakävelyitä toteutetaan keväisin ja syksyisin Kivenlahden ympäristössä. Niiden ajankohdat  ilmoitetaan kerhon Facebook-sivulla.

KIVEKO-aktiiveja on lisäksi mukana Suomen Karvakavereiden toiminnassa  ja he osallistuvat kaverikoiratoimintaan. KIVEKO-aktiivit raportoivat hallitukselle osallistumisestaan tapahtumiin. 

KIVEKO järjestää mahdollisuuksien mukaan myös asiantuntijaluentoja ja tutustumiskäyntejä koira-alan organisaatioihin. 

 

Tiedottaminen 

Tiedottamiseen käytetään koirakerhon jäsenille lähetettäviä jäsentiedotteita sekä kotisivuja (kiveko.net), facebookia (Kivenlahden koirakerho).

Kursseista ja tapahtumista tiedotetaan KIVEKO-viestintäkanavien lisäksi myös lähialueiden koirapuistoissa ja kauppojen ilmoitustauluilla sekä erilaisissa sosiaalisen median kanavissa.

Sääntömääräiset kokousten kutsut lähetetään sähköpostitse.

Yritysyhteistyö

KIVEKO:lla on yrityskumppaneita jotka tarjoavat asiantuntemustaan ja tuotteitaan jäsenistölle sekä kerholle hankittavaksi. KIVEKO tarjoaa yritys yhteistyökumppaneille vastineeksi näkyvyyttä tapahtumissa, Facebook:ssa ja KIVEKO-nettisivulla. Vuoden 2024 alussa yhteistyökumppaneitamme ovat Fiiniksi -koirien kauneushoitola ja trimmaamo ja AlfaPET Eläinlääkärit Oy sekä koiranruokavalmistaja Alvar Pet ja koirahieroja Essi Nurminen sekä koiratarvikemyymällä JR-Koira.