Toimintasuunnitelma

Kivenlahden Koirakerho ry (Kiveko)

Toimintasuunnitelma 1.1.2023 – 31.12.2023

Kiveko tarjoaa koirille ja niiden omistajille monipuolista ja mielekästä positiiviseen vahvistamiseen perustuvaa koulutusta ja toimintaa ilman kilpailutavoitetta. Joukkoomme ovat tervetulleita kaikenrotuiset ja -ikäiset koirat aikaisempaan kokemukseen katsomatta. Kursseillamme tarjotaan matalankynnyksen koirakoulutusta sekä mahdollista verkostoitua muiden samanmielisten koiraharrastajien kanssa. Tämän lisäksi järjestetään koko perheen tapahtumia ja luentoja liittyen koirien hoitoon ja koulutukseen. Tavoitteenamme on auttaa jäseniämme kouluttamaan koiristaan yhteiskuntakelpoisia ja helposti hallittavia.  

 

Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö 

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset järjestetään joko virtuaalisesti ja fyysisesti erikseen sovittavalla aikataululla. Hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa tarpeen mukaan. Vuosikokous järjestetään keväisin helmi-maaliskuussa, jossa valitaan uusi hallitus alkavalle tilikaudelle.

Jäsenistön määrä pyritään kasvattamaan maltillisesti tai minimissään säilyttämään edellisvuoden tasolla. 

 

Talous 

Varojen keruu tapahtuu pääasiallisesti jäsenmaksuja ja kurssimaksuja keräämällä. Lisäksi varoja saadaan yksittäisistä tapahtumista kuten mahdollisesta Match Showsta ja luennoista. Talousarvio määrittää talouden raamit, joita hallitus noudattaa. Taloudessa pyritään tarkkaan harkintaan. Hallitus käsittelee ja hyväksyy kaikki kulut mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

 

Toiminta 

  • Koulutukset

Jäsenistölle tarjotaan monipuolisesti erilaisia koirien kursseja kurssipolkumme mukaisesti (pentukurssit, arkitottelevaisuus, ohituskoulu, hihnakäytös, rallytoko, agility, toko, jäljestys). Lajikohtaisissa kursseissa kuten agility ja rallytoko emme järjestä kursseja pitkälle edistyneille, vaan pääpaino kurssitarjonnassa on alkeis- ja alkeisjatkotasolla. Talvikaudella koulutuksia varten vuokrataan lämpimät sisätilat Espoosta tai lähialueelta.

Mahdollisuuksien mukaan tuetaan kouluttajien osallistumista asiantuntijaluennoille, kursseille ja messuille jne. jotta mahdollistetaan kouluttajien osaamisen päivittäminen. Tuen saaneilta edellytetään raportointia koulutuksen annista ja sitoutumista kouluttamiseen. Uusia kouluttajia pyritään saamaan mukaan toimintaan ja kouluttajille järjestään ohjaajatapaamisia yhteishengen ja taitojen kartuttamiseksi sekä kouluttajien vapaaehtoistyön arvostamiseksi.


  • Koirapuisto

Kivekon tarvikekontti sijaitsee Ruukinmäen koirapuiston muutoksista johtuen Ala-Soukan pallokentällä, jolla järjestetään agilitykurssit ja muita kursseja. Joitakin kursseja pidetään Marin pallokentällä Kivenlahden venesataman tuntumassa tai muualla kurssitoimintaan soveltuvalla alueella. Jäljestykseen perustuvat kurssit pidetään sopivaksi katsotulla metsäalueella erillisen sopimuksen mukaan.


  • Muuta

Suosittuja laumakävelyitä toteutetaan ohjaajakapasiteetin puitteissa Kivenlahden ympäristössä sekä keväällä että syksyllä.

Suunnittelemme KIVEKO:lle kaverikoiratoimintatoiminnan käynnistämistä Suomen Karvakavereiden kanssa. Toimisimme organisaation kummiorganisaationa.

Lisäksi järjestetään yksittäisiä tapahtumia esim. asiantuntijaluentoja tai tutustumiskäyntejä. 

 

Tiedottaminen 

Tiedottamiseen käytetään koirakerhon jäsenille lähetettäviä jäsentiedotteita sekä kotisivuja (kiveko.net), facebookia (Kivenlahden koirakerho) ja koirat.com sivustoa. 

Kursseista ja erikoistapahtumista voidaan tiedottaa myös mm. lähialueiden koirapuistoissa ja kauppojen ilmoitustauluilla sekä erilaisissa sosiaalisen median kanavissa.

Sääntömääräiset kokousten kutsut lähetetään sähköpostitse ja mahdollisesti muissa kanavissa.

Yritysyhteistyö

Kiveko on hankkinut muutamia yhteistyöyrityksiä, jotka tarjoavat yhdistyksen jäsenille alennuksia palveluksistaan vastineeksi näkyvyydestä tapahtumissa, Facebookissa ja Kivekon nettisivulla. Vuoden 2023 alussa yhteistyökumppaneitamme ovat Fiiniksi -koirien kauneushoitola ja trimmaamo ja AlfaPET Eläinlääkärit Oy sekä koiranruokavalmistaja Alvar Pet.

 

Muuta

Vuonna 2023 suunnitelmissa on aloittaa yhdistysyhteistyö Suomen Karvakaverit ry:n kautta. Kiveko ei voi yhdistyksenä olla Suomen Karkakaverit ry:n jäsen, mutta Kiveko koordinoi toimintaa omien jäseniensä keskuudessa.