Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 1.1.2022 – 31.12.2022

Kiveko tarjoaa koirille ja niiden omistajille monipuolista ja mielekästä positiiviseen vahvistamiseen perustuvaa koulutusta ilman kilpailuvelvollisuutta. Joukkoomme ovat tervetulleita kaiken rotuiset ja ikäiset koirat aikaisempaan kokemukseen katsomatta. Kursseillamme on mahdollista verkostoitua muiden samanmielisten koiraharrastajien kanssa. Tämän lisäksi järjestetään koko perheen tapahtumia ja luentoja liittyen koirien hoitoon ja koulutukseen.

Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset järjestetään joko virtuaalisesti ja fyysisesti erikseen sovittavalla aikataululla. Hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa tarpeen mukaan. Vuosikokous järjestetään keväisin helmi-maaliskuussa, jossa valitaan uusi hallitus kuluvalle tilikaudelle.

Jäsenistön määrä pyritään kasvattamaan maltillisesti tai minimissään säilyttämään edellisvuoden tasolla.

Talous

Varojen keruu tapahtuu pääasiallisesti jäsenmaksuja ja kurssimaksuja keräämällä. Lisäksi varoja saadaan yksittäisistä tapahtumista kuten mahdollisesta Match Showsta ja luennoista. Talousarvio määrittää talouden raamit, joita hallitus noudattaa. Taloudessa pyritään tarkkaan harkintaan. Hallitus käsittelee ja hyväksyy kaikki kulut mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

Toiminta
1) Koulutukset

Jäsenistölle tarjotaan monipuolisesti erilaisia koirien kursseja kurssipolkumme mukaisesti (pentukurssit, arkitottelevaisuus, ohituskoulu, hihnakäytös, rallytoko, agility, toko, jäljestys). Lajikohtaisissa kursseissa kuten agility ja rallytoko emme järjestä kursseja pitkälle edistyneille, vaan pääpaino kurssitarjonnassa on alkeis- ja alkeisjatkotasolla. Talvikaudella koulutuksia varten vuokrataan lämpimät sisätilat Espoosta tai lähialueelta.

Mahdollisuuksien mukaan tuetaan kouluttajien osallistumista asiantuntijaluennoille, kursseille ja messuille jne. jotta mahdollistetaan kouluttajien osaamisen päivittäminen. Tuen

saaneilta edellytetään raportointia koulutuksen annista ja sitoutumista kouluttamiseen. Uusia kouluttajia pyritään saamaan mukaan toimintaan ja kouluttajille järjestään kouluttajatapaamisia yhteishengen ja taitojen kartuttamiseksi sekä kouluttajien vapaaehtoistyön arvostamiseksi.

2) Koirapuisto

Kivekon tarvikekontti sijaitsee Ruukinmäen koirapuiston muutoksista johtuen Ala-Soukan pallokentällä, jolla järjestetään agilitykurssit. Muut kurssit pidetään pääasiassa Marin pallokentällä Kivenlahden venesataman tuntumassa tai muualla kurssitoimintaan soveltuvalla alueella. Jäljestykseen perustuvat kurssit pidetään sopivaksi katsotulla metsäalueella erillisen sopimuksen mukaan.

3) Muuta

Suosittuja laumakävelyitä tullaan jatkamaan Kivenlahdessa sekä keväällä että syksyllä. Lisäksi järjestetään yksittäisiä tapahtumia esim. asiantuntijaluentoja tai tutustumiskäyntejä.

Tiedottaminen

Tiedottamiseen käytetään koirakerhon jäsenille lähetettäviä jäsentiedotteita sekä kotisivuja, facebookia ja koirat.com sivustoa.

Kursseista ja erikoistapahtumista voidaan tiedottaa myös mm. lähialueiden koirapuistoissa ja kauppojen ilmoitustauluilla sekä erilaisissa sosiaalisen median kanavissa.

Sääntömääräiset kokousten kutsut lähetetään sähköpostitse, kokouksesta ilmoitetaan myös nettisivuilla ja Facebook-sivulla.

Yritysyhteistyö

Kiveko on hankkinut muutamia yhteistyöyrityksiä, jotka tarjoavat yhdistyksen jäsenille alennuksia palveluksistaan vastineeksi näkyvyydestä tapahtumissa, Facebookissa ja Kivekon nettisivulla. Vuoden 2022 alussa yhteistyökumppaneitamme ovat Fiiniksi -koirien kauneushoitola ja trimmaamo ja AlfaPET Eläinlääkärit Oy sekä koiranruokavalmistaja Alvar Pet.

Muuta

Vuosi 2022 jatkuu erityisenä vuotena koronaviruspandemian vuoksi. Tämä tulee todennäköisesti vaikuttamaan kurssi- ja tapahtumatarjontaan. Yhdistys pyrkii tarjoamaan vaihtoehtoisia toiminta- ja osallistumistapoja kuten virtuaaliluentoja.